Používáme moderní výrobní technologie

   Proč si nás vybrat

  • Nejmodernější výrobní technologie
  • Vlastní design
  • Široký sortiment PUR pěn (nábytek, matrace)
  • Technické pěny (nehořlavé, akustika, filtrace)
  • Pěny Pantera, TIGER  Polyuretanová pěna Pantera Pěna Pantera
  • Výroba bonnellových pružin
  • Vysoká kvalita, dlouholeté záruky
  • Certifikáty ITC ,ISO

Rozvoj firmy ve spolupráci s Evropskou unií

Logo EU   SROP   oLOMOUC

Pořídili jsme moderní technologie – 3-osý kopírovací CNC stroj – zařízení bylo spolufinancováno Evropským fondem pro regionální rozvoj,
ministerstvem pro místní rozvoj a Olomouckým krajem.

Podpora Evropské unie projektu „STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOV SPOLEČNOSTI HG STYLE s.r.o.“

Společnost HG STYLE s.r.o. realizuje projekt CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025994 „STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOV SPOLEČNOSTI HG STYLE s.r.o.“.

Cílem projektu je snižování energetické náročnosti celkem třech stávajících objektů zateplením obálky budov, změnou výplní, instalací FVE, v jedné budově modernizací systému vytápění a modernizací svítidel.

Na tento projekt byla poskytnuta finanční podpora od Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.